Informace o OSK

Oblastní stomatologická komora České Budějovice

 • je základním organizačním článkem České Stomatologické komory.
 • Česká stomatologická komora byla ustavena na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.
 • Je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující zubní lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
 • Má povinné členství, stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře.
 • Řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči svým členům.
 • Hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného každoročně sněmem České stomatologické komory.
 • Pro zvyšování odbornosti svých členů provozuje vzdělávací středisko.
 • S ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami vyjednává způsob úhrad a ceny zubní péče hrazené z prostředků zdravotního pojištění.
 • Je řádným členem FDI - World Dental Federation (Světová dentální asociace) a EU DLC - EU Dental Liaison Committee (Dentální výbor pro vzájemné vztahy v zemích EU).
 • Vydává časopis LKS, který rozesílá zdarma všem svým členům.
 • V seznamu členů má v současné době vedeno okolo 7500 zubních lékařů.